News

Metro Systems เปิดตัว The SuperApp IoT แพลตฟอร์ม IIoT ที่จะมาช่วยยกระดับการทำงานโดยรวมในยุค Digital Transformation เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่การผลิตในแบบ Smart Factory

TheThe SuperApp IoT ให้บริการในรูปแบบ Subscription รายปี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสายการผลิตของแต่ละโรงงานได้ โดย Metro Systems แผนก Design Engineering Solution ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

 

The SuperApp IoT คืออะไร?

แพลตฟอร์ม IIoT Solutions ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการทำงานโดยรวมในยุค Digital Transformation เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิตของโรงงาน

The SuperApp IoT สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในโรงงานมาแสดงผลบนหน้า Dashboard ให้เห็นตัวเลข Overall Equipment Effectiveness (OEE) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ ทั้งในส่วน Management Production Maintenance และ IT ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะป้องกันผลกระทบ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานและกระบวนการผลิตที่ในแต่ละส่วนงานมักพบปัญหาในการทำงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม The SuperApp IoT ยังมีฟังก์ชันการวิเคราะห์แสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time ที่จะทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นการเป็น Smart Factory อีกด้วย

 

The SuperApp IoT เข้ามาตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้

 • ลดการทำงานแบบซ้ำซ้อน และข้อมูลที่ไม่อัพเดต
 • ลดการเกิด Downtime ในสายการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • รวบรวมและแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้
 • แจ้งเตือนสถานะอัตโนมัติผ่าน Email หรือ Application Line
 • สามารถจำแนกค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุมทุกรายการ ทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนแฝงเกี่ยวกับพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้งานผ่าน Web Browser สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบน Desktop, Tablet, และ Smart Phone

องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับ The SuperApp IoT?

 • องค์กรที่ต้องการทำเกี่ยวกับ Digital Transformation and Big Data
 • องค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในกระบวนการผลิต
 • องค์กรที่ต้องการลดกระบวนการผลิต เช่น ลดขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อจัดการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
 • องค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตให้ได้คุณภาพสูงสุด

The SuperApp IoT มาพร้อมความโดดเด่นด้วย 3 โซลูชัน ได้แก่

1. Smart Utilities

 • ออกบิลค่าสาธารณูปโภคได้อย่างอัตโนมัติ
 • ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มี Protocol มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์น้ำ รวมทั้งมิเตอร์ก๊าซ
 • ลดเวลาการทำรายงาน และออกบิลค่าสาธารณูปโภค
 • ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
 • วิเคราะห์ต้นทุนที่มีผลต่อการผลิตเมื่อสามารถระบุข้อมูลได้แบบ Real-Time

2. Production Expert

 • สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในส่วนต่าง ๆ ได้แบบ Real-Time
 • สามารถปรับเปลี่ยนสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทุกเวลา
 • ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในส่วนการผลิตได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

3. Assets Insight

 • ทำให้ลดการเกิด Down time และลดความเสียหายของเครื่องจักร
 • สามารถเชื่อมต่อ และส่งผลการทำงานของแต่ละเครื่องรวมถึง Devices แต่ละประเภทได้
 • วิเคราะห์หาสาเหตุ และแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักร
 • สามารถนำข้อมูลของเครื่องจักรมาวางแผนรวมถึงเตรียมการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

The SuperApp IoT ให้บริการในรูปแบบ Subscription รายปี และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสายการผลิตของแต่ละโรงงานได้ โดยทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำ Solutions ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ยาวนานกว่า 16 ปี ที่จะเป็นทางลัดพาท่านก้าวสู่ Smart Factory

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม:
Metro Systems Corporation Plc.
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร: 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

รวมภาพบรรยากาศงาน “SMC OPEN HOUSE 2023” เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ภาพบรรยากาศงาน เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC OPEN HOUSE 2023 ภายใต้แนวคิด “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว”

Read More