News

OEE ทำไมจึงสำคัญกับอุตสาหกรรม?

สมัยนี้ถ้าพูดถึงการผลิตก็ต้องนึกถึงเครื่องจักร ซึ่งการผลิตในปัจจุบันเราต้องแข่งขันกับเวลา พร้อมกับหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อมาตอบโจทย์การผลิต เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโรงงานของเราสามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ หรือคุ้มค่าแก่การลงทุนของเครื่องจักรในโรงงานของท่าน ซึ่งเรามีเครื่องมือที่ชื่อว่า Overall Equipment Effectiveness (OEE) วัดประสิทธิผลการผลิตโดยรวม เหมือน KPI ที่คอยวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร เรามาทำความรู้จัก และทำความเข้าใจการทำงานของ OEE ให้มากขึ้นกันดีกว่า 

 

OEE คืออะไร

Overall Equipment Effectiveness (OEE) วัดประสิทธิผลการผลิตโดยรวมของเครื่องจักร
OEE อยู่ในการคำนวณหาค่า OEE นั้น อย่างน้องต้องอ้างอิงจาก 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

  • อัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) 
  • ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Performance Efficiency) 
  • อัตราคุณภาพ (Quality Rate) 

 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) =  Availability x Performance Efficiency x Quality Rate 

เราต้องรู้เอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซึ่งจะมีตัวอ้างอิงแยกย่อยลงไป เพื่อให้เราสามารถคำนวนได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เครื่องจักรที่ดีๆ ควรมีค่า OEE มากกว่าหรือเท่ากับ 85%

 

การคำนวน OEE 

สำหรับการคำนวน OEE ทางผู้ประกอบการ เราต้องเอาค่าอ้างอิงทั้ง 3 ส่วน เอามาเข้าสูตรการคำนวณ OEE โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

การคำนวณหาอัตราการเดินเครื่องจักร 

อัตราการเดินเครื่องจักร = (เวลาเดินเครื่องทั้งหมด – เวลาในการหยุดเดินเครื่องจักร) /เวลาเดินเครื่องทั้งหมด 

 

การคำนวนประสิทธิภาพโดยคิดจากการผลิตชิ้นงาน 

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร = จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ / จำนวนชิ้นงานที่ควรจะผลิตได้ 

 

การหาอัตราคุณภาพโดยคิดจากสิ่งที่ผลิต 

อัตราคุณภาพ = (จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้-จำนวนชิ้นงานเสีย)/จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ 

 

ปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement)

ในการคำนวณหาค่า OEE ในบางครั้งอาจจะมีบาง Process ที่ไม่สมบูรณ์ หรือผิดพลาด เราสามารถทำเป็น Small Group Activity เพื่อเป็นการเช็ค Process การทำงานนนั้น ซึ่งเราอาจจะนำการทำงานแบบ ไคเซ็น (Kaizen) เข้ามาช่วยลดการผิดพลาดในการทำงานนั้นๆ  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการเก็บค่า OEE อีกทางหนึ่งด้วย 

 

สรุป

OEE ถือเป็นอีกหนึ่งการคำนวณสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อตรวจสอบการทำงานซึ่งการใช้ OEE ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่ง The SuperApp IoT ก็เป็น Platform อีกทางเลือกนึงที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวม ที่ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ และยังวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ Real Time และแม่นยำ ทั้งในส่วน Management Production Maintenance ด้วยเช่นกัน

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม:
Metro Systems Corporation Plc.
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-089-4145 (จ-ศ 8.30 – 17.00 น.)

รวมภาพบรรยากาศงาน “SMC OPEN HOUSE 2023” เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ภาพบรรยากาศงาน เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC OPEN HOUSE 2023 ภายใต้แนวคิด “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว”

Read More