News

Industry Revolution การเริ่มอุตสาหกรรมเริ่มจากเครื่องปั่นด้าย เริ่มเปลี่ยนเข้าสายพานการผลิตและใช้คน Mass Production ยุคคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร IoT รับส่งข้อมูล Realtime สั่งงานผ่านกันได้

 

Automatic Machine 


Control Level 
ข้อแตกต่างหลักระหว่าง PLC และ DCS คือ PLC ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่การควบคุมแบบรีเลย์และอุปกรณ์อะนาล็อก โดยควบคุมเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว ในทางกลับกัน DCS ถูกนำมาใช้ เพื่อควบคุมทั้งโรงงาน อาคาร หรือกระบวนการที่กว้างใหญ่และเชื่อมโยงถึงกัน

 

What is Flexible Automation?

“Tesla ได้สร้างโรงงานทันสมัยที่สุดในโลก มันเกิดขึ้นกับการสร้างรถยนต์ แต่ก็สามารถสร้างอะไรก็ตามได้. มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรอัตโนมัติ มันเป็นกองทัพหุ่นยนต์ที่แท้จริง วัตถุประสงค์ทั่วไปหลายร้อยรายการ แขนกลของ KUKA ทำทุกอย่าง ตั้งแต่การดัดโลหะจนถึงการประกอบ”

 

Industrial Control Networks

• Field Network (Fieldbus, Industrial Ethernet, Wireless) : Profinet, EtherCAT, Modbus RTU

• Control Network (OCP-UA, EtherNET/IP, …)

• Supervisory Network (Ethernet)

• Enterprise Network (Ethernet)

 

ภาพอธิบายการทำงานของ Smart Factory Automation


Industrial Automation Training Systems

ตัวอย่างการสาธิตการผลิตทํางานแบบอัตโนมัติร่วมกับRobot โดยมีเซ็นเซอร์ควบคุมการทํางานประสานระบบผ่านเครือข่าย Ethernet เพื่อทํางานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบแมคคาทรอนิกส์ในสายการผลิต ควบคุมการทํางานแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ TheSuperappIOTโดยสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรด้วยการวัดโดยใช้ค่า OEE ที่เป็นมาตรฐานสําหรับการวัดประสิทธิภาพการผลิต โดยเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของสายการผลิตที่แสดงในการตั้งค่าการใช้งานในระบบ TheSuperappIOT โดยยกตัวอย่างการใช้งานจริงที่เหมือนในโรงงาน ข้อมูลนําจัดเก็บผ่านฐานข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นองค์ความรู้ทางด้านสายการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดSmart Factory 4.0

 

 

บทความโดย The Superapp IoT

รวมภาพบรรยากาศงาน “SMC OPEN HOUSE 2023” เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ภาพบรรยากาศงาน เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC OPEN HOUSE 2023 ภายใต้แนวคิด “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว”

Read More